ชีวิตบางช่วง

posted on 14 Jul 2009 21:22 by wind1411

สิ้นสุดอย่างเจ็บปวด .. กับ .. เจ็บปวดอย่างไม่สิ้นสุด"

: http://wind1411.exteen.com/20081126/entry